Arhiv kategorij: SIMBOLI

MESTNI PRAZNIK LJUBLJANE

 

Komentiraj

Uvrščeno v SIMBOLI

ZMAJ

3593055702_46003367df_b

Komentiraj

Uvrščeno v SIMBOLI

ZNAK LJUBLJANE

Znak Ljubljana je promocijski znak mesta Ljubljane in predstavlja sodobno interpretacijo vsebinske zasnove grba.

Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu policentričnih krivulj. Lik zmaja se deloma zrcali v kvadratu.Znak se pod pogoji iz 5. in 7. člena Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana ter v obliki in z vsebino, določeno v prilogi iz 6. člena tega odloka, uporablja prosto.

MOL znak_2

Komentiraj

Uvrščeno v SIMBOLI

ZASTAVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Zastava Mestne občine Ljubljana je istovetnostni simbol, ki predstavlja MOL in označuje pripadnost MOL.

Zastava Mestne občine Ljubljana je pravokotne oblike, razmerje širine proti dolžini je 1:2,5. Zastavna ruta je razdeljena na dve, po dimenzijah enaki barvni polji: prvo (od zgoraj navzdol) je v beli in drugo v zeleni barvi; Na sredini zastavne rute stoji grb, katerega višina ščita je enaka polovični višini zastavne rute; njegov ščit spaja obe barvni polji, vsakega do njegove horizontalne polovice.

675px-Flag_of_Ljubljana.svg

Komentiraj

Uvrščeno v SIMBOLI

GRB MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Grb Mestne občine Ljubljana je istovetnostni simbol, ki predstavlja Mestno občino Ljubljana in označuje pripadnost Mestni občini Ljubljana.

Grb Mestne občine Ljubljana je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Dno rdečega ščita pokriva zeleni trohrib, na katerem stoji tristrano srebrno obzidje, ki ga zgoraj zaključuje zidni venec s sedmimi cinami; sredina obzidja ima polkrožni vhod s privzdignjeno zlato zaporno rešetko, stranski steni pa nosita po eno, zgoraj polkrožno okno; dve vidni steni srebrnega stolpa nad obzidjem nosita zgoraj po eno črno pravokotno okno, nadkrito z zidnim vencem s petimi cinami; na njih čepi zeleni lintver v napadalni drži s privzdignjenimi netopirastimi perutmi in enkrat zavitim puščičastim repom tako, da se s kremplji oklepa druge in četrte cine. Zlati trak na zunanjem robu ščita služi grbu le v okras.

                                                                                                                                                      MOL grb_barvni_veliki_cmyk

 

Komentiraj

Uvrščeno v SIMBOLI