Mesečni arhiv: maj 2016

KULTURA

 • število muzejev 14
 • število razstavnih galerij 19
 • število gledališč 9
 • število dvoran Cankarjevega doma 27
 • število poklicnih orkestrov 4
 • število kinematografov 14
 • število enot knjižnega fonda Mestne knjižnice Ljubljana 1.689.903
 • število specializiranih knjižnic 138
 • število enot knjižnega fonda v Narodni in univerzitetni knjižnici 2.749.593

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

ŠPORT

 • športne površine v upravljanju MOL – skupaj 933.412 m2
 • odkrite športne površine v upravljanju MOL 869.912 m2
 • pokrite športne površine v upravljanju MOL 63.500 m2
 • število športnih društev 417
 • število nacionalnih športnih zvez s sedežem v Ljubljani 43

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

ŠOLSTVO IN ZNANOST

 • število vrtcev 46
 • število osnovnih šol 57
 • število srednjih šol 32
 • število fakultet 22
 • število akademij 3
 • število lokacij dijaških in študentskih domov 36
 • število študentov 34.391
 • število raziskovalnih organizacij  419

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

SOCIALNO VARSTVO

 • število domov za ostarele 9
 • število oskrbovancev v domovih za ostarele 2.221

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

ZDRAVSTVO

 • obseg programov osnovne zdravstvene dejavnosti 252,54
 • obseg programov koncesionarjev zdravnikov in zobozdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe 101,50
 • obseg programov koncesionarjev zdravnikov UKC Ljubljana, ŽZD Ljubljana in Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe 27,28,

Univerzitetni klinični center:

 • število zdravnikov-skupaj 1.177
 • zdravniki kliničnega centra 827
 • zdravniki sekundariji 46
 • zdravniki specializanti 299

03f4bad1fa15321ca08baaef6a7b345e_400x400

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

TURIZEM

 • število hotelov 29
 • število gostov 562.213
 • število nočitev 1.021.929

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

PROMET

 • število avtobusov mestnega potniškega prometa 216
 • dolžina prog mestnega potniškega prometa 381 km
 • prepeljani potniki z mestnim potniškim prometom 39.838.000
 • število registriranih motornih vozil 172.489
 • število registriranih osebnih vozil 144.063
 • število taksijev v UEL 298
 • prepeljani potniki z letali 1.307.128
 • prepeljani tovor z letali 9.808.000 kg,
 • odpremljeni potniki po železnici 3.55.286

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

GOSPODARSTVO

 • število samostojnih podjetnikov 17.8618
 • število registriranih družb z omejeno odgovornostjo ( d.o.o.)  20.102
 • delež aktivnega prebivalstva 44,8 %
 • število brezposelnih junij 16.572
 • povprečna neto plača junij 1.130,74 EUR

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

POVRŠINA IN PODNEBJE

 • površina MOL: 274,99 km2
 • dolžina občinske meje: 137,3 km
 • povprečna letna temperatura: 12,6° C
 • povprečna temperatura – januar 5,4° C
 • povprečna temperatura – julij 20,8° C
 • letna višina padavin 1.850,5  mm
 • nadmorska višina centra mesta: Ajdovščina 297 m
 • geografska lega:46° severno, 14.30° vzhodno
 • lega: Mesto s površino 163.8 km² leži v Ljubljanski kotlini, v osrednjem delu Slovenije. Lega na križišču pomembnih prometnic je močno vplivala na njen razvoj. Ljubljana leži približno 140 km zahodno od Zagreba, 250 km vzhodno od Benetk, 350 km jugozahodno od Dunaja ter 400 km jugozahodno od Budimpešte. Ljubljana ima ob reki Ljubljanici nadmorsko višino 298m, medtem ko je Ljubljanski grad na grajskem griču na višini 366m, najvišja točka v Mestni občini Ljubljana (Janški hrib) pa doseže 794 m.

320px-MOL-CS

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI

PREBIVALCI

 • število prebivalcev: 287.218 
 • gostota prebivalstva na km2 : 1.044,4

 

Komentiraj

Uvrščeno v STATISTIČNI PODATKI